0346.985.102

Hiển thị một kết quả duy nhất

Kẹp gấp thức ăn

Kẹp gỗ dài gắp thức ăn

70,000

Kẹp gấp thức ăn

Kẹp gỗ ngắn gấp thức ăn

60,000

Kẹp gấp thức ăn

Kẹp inox dài gấp thức ăn

70,000

Kẹp gấp thức ăn

Kẹp inox ngắn gấp thức ăn

60,000